• Nordic PhD courses in law
 • 2024 SCCL Oxford Doctoral Conference
 • To Compare or Not to Compare - That is the Question

 • Nordiske formueretsdage 2024, Reykjavik 24.-26. april 2024
 • Privatrettssymposiet 2025, Oslo januar 2025
 • Nordisk sjørettsseminar, Mariehamn 2.-4. september 2024
 • Nordisk juristmøte, København august 2024
 • Nordisk panterettssymposium, Oslo 17.-18. oktober 2024

 • Nordic Company Law Network
 • Nordic Offshore & Maritime Arbitration Association

 • Tidsskrift for Rettsvitenskap
 • Nordisk Domssamling
 • Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender
 • Nordic Marine Insurance Plan
 • Nordiskt Immaterielt Rättsskydd